การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม คลิกเพื่อดาวน์โหลด

แจ้งคณะกรรมการตรวจการจ้างทำการตรวจรับงาน

คลิก รับชมรูปภาพประกอบการประชุม

แจ้งคณะกรรมการตรวจการจ้างทำการตรวจรับงา

ขอเชิญประชุมรับรองข้อมูลนักเรียนทุนเสมอ

คลิก รับชมรูปภาพการประชุม

ขอเชิญประชุมรับรองข้อมูลนักเรียนทุนเสมอ

ขอเชิญประชุมคกก.สถานศึกษา 2 สิ.ค.65
คลิก รับชมรูปภาพการประชุม

ขอเชิญประชุมคกก.สถานศึกษา-2-สิ.ค.65

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิษถ์ เข้าศึกษาดูงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา2565
คลิก รับชมเนื้อหาเพิ่มเติม

61326_23625631119370_นส-ส่งประกาศ-รร-บ้านสันป่าสัก-1

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา-2

รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา-21-ก.พ.63

ภาพการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา