กิจกรรมให้ความรู้เรื่องพิษภัยของการสูบบุหรี่ แก่นักเรียน

วันพุธ ที่ 31 พฤษภาคม 2566 คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนบ้านสันป่าสัก จัด โรงเรียนบ้านสันป่าสัก เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2566 ณ โดมจามจุรี โรงเรียนบ้านสันป่าสัก