ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนบ้านสันป่าสัก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
ประจำปีการศึกษา2567

ชั้นชายหญิงรวม
อ.1181836
อ.2362359
อ.3442973
รวมระดับอนุบาล9870168
ป.1314677
ป.25548103
ป.3403777
รวม ป.1-3126131257
ป.4373875
ป.5353469
ป.6412869
รวม ป.4-6113100213
ม.1513889
ม.2524193
ม.3473885
รวม ม.1-3150117267
รวมทั้งสิ้น487418905