ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2566 คลิกเพื่อดาวน์โหลด

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี2565 เดือนสิงหาคม ดาวน์โหลด

o31-8

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี2565 เดือนกรกฏาคม ดาวน์โหลด

o31-7

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี2565 เดือนมิถุนายน ดาวน์โหลด

o31-6

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี2565 เดือนพฤษภาคม ดาวน์โหลด

o31-5

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี2565 เดือนเมษายน ดาวน์โหลด

o31-4

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี2565 เดือนมีนาคม ดาวน์โหลด

o31-3

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี2565 เดือนกุมภาพันธ์ ดาวน์โหลด

o31-2

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี2565 เดือนมกราคม ดาวน์โหลด

o31-1