ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับทุน “เพชรสันป่าสัก” ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับทุน “เพชรสันป่าสัก” ประจำปีการศึกษา 2567 จำนวน 12 ราย
ให้นักเรียนที่มีรายชื่อดังกล่าวอันดับที่ 1 – 12 พร้อมผู้ปกครอง นำหลักฐาน/เอกสารตามที่ระบุไว้ท้ายประกาศ เข้ารายงานตัวและรับฟังการประชุมชี้แจงรายละเอียดต่างๆในวันพุธ ที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09:00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมขุนสันทรายทรงศักดิ์