ระดับปฐมวัย

ครูทานตะวัน กลิ่นขจรไกล
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
วิทยฐานะ : –
วุฒิ/วิชาเอก(วุฒิที่บรรจุ) : ค.บ.ปฐมวัย
วุฒิ/วิชาเอก(วุฒิที่สูงกว่า ป.ตรี) : –
วิชาที่สอน : อนุบาล
ครูที่ปรึกษาประจำชั้น อนุบาล 1/1
ครูวนิดา สุทะ
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
วิทยฐานะ : 
วุฒิ/วิชาเอก(วุฒิที่บรรจุ) : ศศ.บ.ภาษาไทย
วุฒิ/วิชาเอก(วุฒิที่สูงกว่า ป.ตรี) : 
ครูพี่เลี้ยง ระดับชั้นอนุบาล
นางสาวชลธิชา วนาลีอำไพ
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
วิทยฐานะ :
วุฒิ/วิชาเอก(วุฒิที่บรรจุ) : การศึกษาปฐมวัย
วุฒิ/วิชาเอก(วุฒิที่สูงกว่า ป.ตรี) :
วิชาที่สอน : อนุบาล
ครูที่ปรึกษาประจำชั้น อนุบาล 1/2
ครูพชรมณฑ์ ไชยบุญทา
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ
วุฒิ/วิชาเอก(วุฒิที่บรรจุ) : ค.บ.การศึกษาปฐมวัย
วุฒิ/วิชาเอก(วุฒิที่สูงกว่า ป.ตรี) : ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
วิชาที่สอน : อนุบาล
ครูที่ปรึกษาประจำชั้น อนุบาล 2/1
ครูสุกัญญา สิงห์ฆะราช
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
วุฒิ/วิชาเอก(วุฒิที่บรรจุ) : ค.บ.การศึกษาปฐมวัย
วุฒิ/วิชาเอก(วุฒิที่สูงกว่า ป.ตรี) : 
วิชาที่สอน : อนุบาล
ครูที่ปรึกษาประจำชั้น อนุบาล 2/2
ครูสุนิสา สุจริต
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
วิทยฐานะ : 
วุฒิ/วิชาเอก(วุฒิที่บรรจุ) : ค.บ.ปฐมวัย
วุฒิ/วิชาเอก(วุฒิที่สูงกว่า ป.ตรี) : 
วิชาที่สอน : อนุบาล
ครูที่ปรึกษาประจำชั้น อนุบาล 2/3
ครูอารีรัตน์ สืบซาว
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
วิทยฐานะ : 
วุฒิ/วิชาเอก(วุฒิที่บรรจุ) : ค.บ.ปฐมวัย
วุฒิ/วิชาเอก(วุฒิที่สูงกว่า ป.ตรี) : 
วิชาที่สอน : อนุบาล
ครูที่ปรึกษาประจำชั้น อนุบาล 3/1
ครูศิริวรรณ ปันทวงค์
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
วุฒิ/วิชาเอก(วุฒิที่บรรจุ) : ค.บ.การศึกษาปฐมวัย
วุฒิ/วิชาเอก(วุฒิที่สูงกว่า ป.ตรี) : 
วิชาที่สอน : อนุบาล
ครูที่ปรึกษาประจำชั้น อนุบาล 3/2 และ หัวหน้าระดับปฐมวัย