กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และให้คำมั่นสัญญาต่อพันธกรณีในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบด้วยการขับเคลื่อนโครงการ “โรงเรียนสุจริต” วันที่ 28 กรกฎาคม 2563

วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ผู้บริหาร คณะครูนักเรียน และบุคลากรโรงเรียนบ้านสันป่าสัก ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 วันที่ 28 กรกฎาคม 2563

Read More