ครูผุปผาชาติ เข็มวิชัย

  • ตำแหน่ง : ครู
  • วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
  • วุฒิ/วิชาเอก(วุฒิที่บรรจุ) : ค.บ.การประถมศึกษา
  • วุฒิ/วิชาเอก(วุฒิที่สูงกว่า ป.ตรี) : ค.ม.การบริหารการศึกษา
  • วิชาที่สอน : ภาษาไทย