ครูอนุชธิดา เซี่ยงฉี

  • ตำแหน่ง : ครู
  • วิทยฐานะ : ชำนาญการ
  • วุฒิ/วิชาเอก(วุฒิที่บรรจุ) : ค.บ.การศึกษาปฐมวัย
  • วุฒิ/วิชาเอก(วุฒิที่สูงกว่า ป.ตรี) : ศษ.ด.วิจัยและพัฒนาการศึกษา
  • วิชาที่สอน : ภาษาไทย