ครูไกรวิชญ์ อินต๊ะชมภู

  • ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
  • วิทยฐานะ :
  • วุฒิ/วิชาเอก(วุฒิที่บรรจุ) : ร.ป.บ.การเมืองการปกครอง
  • วุฒิ/วิชาเอก(วุฒิที่สูงกว่า ป.ตรี) :
  • วิชาที่สอน : เจ้าหน้าที่ธุรการ