กิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์ “แก้วเจ้าจอมเกมส์” ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

วันศุกร์ ที่ 27 มกราคม 2566 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก จัดกิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์ “แก้วเจ้าจอมเกมส์” ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ภายในงานมีการแข่งขันกีฬาสากล และกีฬาพื้นบ้านหลากหลายชนิด อีกทั้งยังได้รับการเยี่ยมชมและสนับสนุนขนมและของรางวัล จากผู้บริหารของโรงเรียนต่างๆในเขตพื้นที่ใกล้เคียง
ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนบ้านสันป่าสัก ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้