ภาพกิจกรรมโรงเรียนบ้านสันป่าสัก

ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2567

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา2567

กิจกรรมวันสุนทรภู่ ปี2567

ค่ายคุณธรรมนักเรียนชั้นม.1 ณ วัดขุนเส

โรงเรียนแม่วินสามัคคีและโรงเรียนสโมสรไลออนส์รัตนโกสินทร์ ศึกษาดูงานสภานักเรียน

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก

กิจกรรมเปิดภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2567