ประกาศแจ้งหยุดเรียน วันหยุดส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

ประกาศแจ้งหยุดเรียน วันหยุดส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2567 – วันที่ 1 มกราคม 2567
เปิดทำการเรียนการสอนตามปกติวันที่ 2 มกราคม 2567