โรงเรียนบ้านสันป่าสัก ประกาศแจ้งหยุดเรียน 1 วัน ในวันพุธ ที่ 22 พฤษภาคม 2567

โรงเรียนบ้านสันป่าสัก ประกาศแจ้งหยุดเรียน 1 วัน ในวันพุธ ที่ 22 พฤษภาคม 2567 เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2567 และเปิดทำการเรียนการสอนตามปกติในวันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤษภาคม 2567