ประกาศแจ้งวันหยุดเรียน วันจันทร์ ที่ 3 มิถุนายน 2567

ประกาศแจ้งวันหยุดเรียน วันจันทร์ ที่ 3 มิถุนายน 2567 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และจะเปิดทำการเรียนการสอนตามปกติในวันอังคาร ที่ 4 มิถุนายน 2567